Настройки за XP/2000/.NET
Създаване на връзка към доставчика