Проблемите с Firewall-а могат да са по три причини:


 • Ако имате инсталиран Software за firewall, например ZoneAlarm,
  Tiny Firewall и други подобни.

  В такъв, просто спрете тази програма
  или намалете нивото на сигурност, ако се съмнявате за сигурността
  на своя компютър.
 • Ако сте под операционна система Windows XP е възможно да е включен вградения firewall -
  по подразбиране той е включен.

  За да го изключите следвайте тази
  последователност:
  => My Network Places
  => Properties
  => Local Area Connection
  => Properties>Advanced
  => Махнете отметката на "Protect my computer and network by limit or preventing acces to this computer from the internet"

 • Третата известна въможност е ако сте зад рутер.Какъвто и да било той.


  При този случай трябва да настроите компютъра който рутира, да пренасочва
  пакетите от порт 6699 към вашия компютър.А също и програмта да приема на
  този порт.


[ Index ]